Bayaran Tunai

Bayaran Tunai Berdasarkan Progress Kerja-kerja Di Tapak Pembinaan.

BAYARAN TUNAI